De Raad van State heeft het bestemmingsplan 'Bergerweg 125' vernietigd, dat de verhuizing mogelijk moest maken van de Aldi uit het centrum van Bergen naar de Bergerweg, waar nu horecagroothandel Scholten is gevestigd. De provincie Noord-Holland, die tegen het bestemmingsplan in beroep was gegaan, krijgt gelijk van de Raad van State.

De uitspraak van de hoogste bestuursrechter kwam woensdag. Het bestemmingsplan is vernietigd. Nu de Aldi niet naar de Bergerweg kan, ligt er een bom onder alle overeenkomsten die de gemeente Bergen had gesloten met partijen die nodig waren voor de gewenste ontwikkeling van de Harmonie-locatie in het centrum van Bergen. De schadepost voor de gemeente Bergen kan oplopen tot 3,5 miljoen euro, zo laten ingewijden weten aan Duinstreek Centraal.

In april vorig jaar besloot de gemeenteraad van Bergen het bestemmingsplan vast te stellen, ondanks waarschuwingen van de provincie dat dit in strijd was met de provinciale regels. Het plan voorzag in een nieuwe locatie voor een Aldi supermarkt aan de Bergerweg 125 te Bergen. Boven de supermarkt zouden 12 appartementen komen en daarachter 24 grondgebonden woningen. Dit moest verplaatsing mogelijk maken van de bestaande vestiging van de Aldi uit het centrum van Bergen. Daarmee zou Aldi ook afzien van een verhuizing naar de Harmonie-locatie, waarover al afspraken waren gemaakt.

De Raad van State schaart zich op de belangrijkste punten achter de provincie Noord-Holland. De gemeente Bergen heeft geen serieus werk gemaakt van het vooroverleg met de provincie, dat wettelijk verplicht is. Dat is al genoeg om het plan te diskwalificeren. Bovendien kan de Scholtenlocatie aan de Bergerweg niet worden gezien als bestaand stedelijk gebied, zoals gemeente Bergen het graag zag. Dat betekent dat het onderdeel is van het open landschap, en dan moet er op deze plek veel zorgvuldiger met de planvorming worden omgegaan, stelt de Raad van State.

De Raad van State is ook zeer kritisch over de manier waarop de gemeente Bergen is omgegaan met een locatieonderzoek, dat moest aantonen dat er geen mogelijkheden waren om een plek te vinden binnen de dorpskern Bergen voor de ALDI-supermarkt. Het locatieonderzoek toonde aan dat de vestiging van een ALDI op bijvoorbeeld drie locaties aan de oostkant van het dorp geen gemakkelijke weg zou zijn, maar volgens de onderzoekers was het ook niet onmogelijk.

De onderzoekers die keken naar mogelijke locaties binnen de bebouwde kom van Bergen adviseerden het college toen al meer gewicht toe te kennen aan de bezwaren van de provincie Noord-Holland, maar dat advies werd door het college terzijde gelegd. Met gerechtelijke procedures door de provincie werd toen al rekening gehouden, maar het college adviseerde de gemeenteraad om deze weg te bewandelen en vertrouwen te hebben in een gunstige uitkomst voor de gemeente Bergen. Dat kreeg steun van een ruime meerderheid. Alleen Mariëlla van Kranenburg van Gemeentebelangen en Koos Bruin van Behoorlijk Bestuur Bergen, nu allebei lid van de Ons Dorp-fractie, stemden tegen.

Het provinciebestuur was zwaar teleurgesteld in de Bergense gemeentepolitiek dat er evengoed werd gekozen voor een nieuwbouwplan op de locatie van Scholten Horecagroothandel. Volgens de provincie maakt het deel uit van het Bijzonder Provinciaal Landschap, dat beschermd moet worden.

Het college kwam woensdagmiddag na intern beraad met een reactie dat het 'de gevolgen van deze uitspraak gaat inventariseren'. Het college laat het aan een nieuw college en de nieuwe gemeenteraad om te bepalen hoe het verder moet met de herontwikkeling van het centrum van Bergen.
Pin It
Bekeken: 2408x
https://pustaka.dumaikota.go.id/inlislite/produks/sdemo/ https://siwaspada.rembangkab.go.id/sigacor/ https://elibrary.univamedan.ac.id/sdemo/ https://derma-express.com/slot-demo/ http://barenlitbangda.semarangkab.go.id/sdemo/ https://sinta.ditjenbun.pertanian.go.id/products/demo/ https://www.ella-lapetiteanglaise.com/ https://www.tyronesjacket.com/ https://chavancentre.org/slot-demo/ https://linkr.bio/link-mpoxo https://heylink.me/link-ksoklub/