In oktober gaat het centrum van Schoorl opnieuw op de schop voor een herinrichting van straten en pleintjes. In samenspraak met inwoners en ondernemers is gekozen voor een ontwerp dat is geïnspireerd door het achterliggende bos- en duingebied. De nieuwe inrichting biedt meer ruimte voor de voetganger en wordt ook fietsvriendelijker. Grote delen blijven 30-kilometergebied.

Het “Centrumplan Duindorp Schoorl” is deze week vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders van Bergen. Het gaat om de Duinweg en de Laanweg tussen de Klimweg en de Sportlaan, en de Heereweg tussen het Klimduin en pizzeria La Grotta, inclusief het pleintje tegenover drogisterij Kruidvat, waar vroeger het postkantoor stond.

Volgens wethouder Bekkering is gekozen voor maximaal comfort voor voetgangers. De rijweg van de Heereweg is versmald en het straatmeubilair (bankjes, parkeervakken, fietsenrekken en lichtmasten) zijn zoveel mogelijk ingepast in de lijn van de bomen. De aansluiting op de Duinweg bij het klimduin krijgt een pleinachtige uitstraling. De kruising van de Duinweg met de Sportlaan, bij ijssalon Pinoccio, wordt een fietsrotonde met voorrang voor de fietsers op auto's. In januari 2021 dwong de gemeenteraad dit af na protesten van de Fietsersbond tegen een eerder ontwerp. De fietsvriendelijkheid wordt verder benadrukt met oplaadpunten voor elektrische fietsen.

De gehele Heereweg krijgt qua bestrating één kleur gebakken steen. De Duinweg en Laanweg worden in een andere kleur bestraat om de route voor doorgaand rijverkeer te verhelderen. Het aantal parkeervakken in het winkelgebied gaat van zestien naar negen, voor mindervaliden zijn er straks drie in plaats van twee parkeerplekken. Parkeren moet meer gebeuren aan de rand van het centrum. Minder ruimte voor de auto en meer voor de voetgangers en fietsers is een wens die zowel door ondernemers als inwoners naar voren zijn gebracht tijdens de plannenmakerij.

In het ontwerp is rekening gehouden met de klimaatverandering. Er worden duurzame en hergebruikte materialen gebruikt. Grotere groenvakken kunnen meer regenwater absorberen. Het regenwater wordt afgevoerd via een gescheiden rioolstelsel dat afwatert via de duinrellen naar de slootjes. De bomen krijgen meer ruimte om te groeien. Er komen ook meer bomen. Het nieuwe rioolstelsel houdt het grondwaterniveau beter op peil. De nieuwe lichtmasten zijn uitgevoerd met energiezuinige LED-lampen en aansluitingen voor eventuele feestverlichting.
Pin It
Bekeken: 1690x