Voor ieder gezin is het wel eens lastig om alle ballen in de lucht te houden. Hulp wordt niet snel gevraagd en dat moet anders, vindt Corina Arends, coördinator van Buurtgezinnen. Hulp is niet iets dat ingekocht wordt, maar iets wat we gewoon doen. Niet alleen met professionals, maar met de hele buurt.

Buurtgezinnen is sinds 1 november actief in Heerhugowaard en Langedijk en zoekt steungezinnen voor gezinnen met een vraag. Vaak zijn er in het vraaggezin extra zorgen voor een van de kinderen of ouders, waardoor het zwaar is om het gezin draaiende te houden. Een steungezin kan dan uitkomst bieden door bijvoorbeeld met een van de kinderen af en toe iets leuks te doen.

“Dat klinkt als iets heel kleins”, aldus Corina, “En dat is het ook. Maar het effect ervan reikt zo veel verder. Een moeder met drie jonge kinderen die soms letterlijk handen tekort komt, is enorm geholpen met een steungezin dat af en toe een van de kinderen een middagje meeneemt. De moeder heeft dan even tijd om bij te komen. Dat  voorkomt dat ze overbelast raakt. Daarnaast is er een extra persoon in het leven van deze moeder en kinderen.”

Lang niet iedereen vindt het gemakkelijk om hulp te vragen. Mensen hebben toch vaak het gevoel dat ze het zelf moeten kunnen rooien allemaal. Daarbij komt ook nog eens dat wanneer je om hulp vraagt, dat toch een beetje “de vuile was buiten hangen” is. Ouders willen niet het gevoel hebben dat ze falen. Dus als zij moeite hebben met een situatie, wat zegt het dan over hen als een andere niet-professional daar wel gewoon mee om kan gaan? “Van die gedachte moeten we echt af’, aldus Corina. “Iedereen heeft het wel eens lastig, dat is hartstikke normaal.”

Corina Arends is als coördinator van Buurtgezinnen verantwoordelijk voor het matchen van vraag- en steungezinnen. “Doordat we zelf steungezin werden bij Buurtgezinnen, leerde ik de organisatie goed kennen. Buurtgezinnen is zo’n prachtig initiatief, ik wilde daar graag meer voor betekenen. Vooral het preventieve karakter spreekt me erg aan. Door vroegtijdig hulp te bieden, kun je escalatie voorkomen.” Om deze gezinnen te vinden, is ze ook continu aan het netwerken. “Hoe groter de vijver waaruit we kunnen vissen, hoe sneller we een goede match kunnen maken.” Die match is cruciaal. Op de vraag hoe zo’n match tot stand komt, glimlacht Corina. “Vooral op gevoel. Dat is ook het mooie aan Buurtgezinnen: het is geen wiskunde.”

Vraaggezin en steungezin maken onder begeleiding van de coördinator van Buurtgezinnen afspraken over de inhoud van de ondersteuning. De ondersteuning kan bijvoorbeeld bestaan uit de kinderen naar zwemles of sport brengen, ze af en toe een weekend, middag of avond opvangen of een rustige huiswerkplek bieden. Maar ook: meegaan naar ouderavonden, helpen bij het vieren van een verjaardag of er samen op uit gaan met beide gezinnen.

In de gesprekken met vraaggezinnen merkt Corina dat de hobbel vaak ligt bij het gebrek aan een sociaal vangnet, ontstaan door bijvoorbeeld verhuizing, waardoor familie en vrienden ver weg wonen. Of dat zij zelf al overbelast zijn, maar ook omdat er geen contact meer is om allerlei redenen. "Buurtgezinnen is er voor deze gezinnen. Bij Buurtgezinnen willen we toe naar een samenleving waarin we ons weer meer om elkaars kinderen bekommeren.
Opvoeden is niet gemakkelijk. Als we elkaar daarbij helpen, kunnen we er samen voor zorgen dat kinderen veilig en gezond kunnen opgroeien in hun eigen gezin.”

Een steungezin wordt voor een langere periode de steun en toeverlaat voor een vraaggezin op het gebied van de opvoeding van de kinderen. Welke ondersteuning een steungezin biedt en hoeveel tijd het gezin erin steekt, is afhankelijk van de gemaakte afspraken. De ondersteuning kan ook veranderen in de loop van de tijd.

Buurtgezinnen is in de nieuwe gemeente Dijk en Waard op zoek naar ouders met kinderen, grootouders en stellen zonder kinderen (maar met opvoedervaring), die op vrijwillige basis iets willen betekenen voor een gezin in de buurt dat het moeilijk heeft. Meer informatie op de website of op facebook (foto: Askar Abayev via Pexels)
Pin It