De gemeente gaat meedenken met kerkbesturen over de toekomst van kerkgebouwen in Heiloo en de kernen van de gemeente Bergen. Het voortbestaan van steeds meer kerken komt onder druk te staan door een teruglopend aantal kerkgangers. Sommige kerken zijn nog goedgevuld, maar het onderhoud en gebruik moeten bij veel kerken door een steeds kleinere groep worden opgebracht. De gemeente Bergen wil nu meedenken om de toekomst van de waardevolle kerkgebouwen zeker te stellen.

De Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed moedigt gemeenten aan om zich met religieus vastgoed te gaan bezighouden. Het doel is om eigenaren van religieuze gebouwen te ondersteunen om de kerkgebouwen ook in de toekomst levensvatbaar te houden. Soms is het daarvoor nodig om er een andere functie aan te geven, op andere plekken kunnen verschillende kerkgenootschappen wellicht samenwerken bij het behoud of de exploitatie van hun kerkgebouw.

De vier BUCH-gemeenten waaronder Heiloo en Bergen trekken nu samen op om een kerkenvisie op te stellen. Bij elkaar gaat het in de vier BUCH-gemeenten om zo’n 35 kerkgebouwen. Daarvan zijn er zo’n tien inmiddels niet meer in gebruik als kerk. Ze dienen als woning of kantoor of hebben een culturele bestemming gekregen. Voor sommige kerken bestaan sloopplannen, bijvoorbeeld om plaats te maken voor woningbouw.

Voor het opstellen van een kerkenvisie hebben de vier gemeenten een extern bureau ingehuurd. Dat is inmiddels begonnen met gesprekken met de kerkbesturen en –eigenaren.
Pin It