Deze maand  krijgen ruim 11.000 huishoudens van de gemeente Bergen een extra rolcontainer in de tuin. Het gaat om een aparte container voor plastic, metalen en drinkkartons. De nieuwe container moet het makkelijker maken om afval te scheiden en om meer grondstoffen te hergebruiken.

Maandag werd een van de eerste rolcontainers tijdens een korte ceremonie overhandigd aan mevrouw Margret Smit in Groet. Zij zit ook in het inwonerpanel dat meedenkt hoe de hoeveelheid restafval kan worden verminderd en is blij met de extra mogelijkheid om thuis het afval te scheiden.

In de gemeente Bergen bieden inwoners jaarlijks nog circa 230 kilogram ongescheiden afval aan, bijvoorbeeld in de grijze bak of grof huisvuil. Voor toenmalig VVD-wethouder Cees Roem was dat reden om Bergen in 2012 een 'afvalanarchie' te noemen. Dat getal moet radicaal naar beneden. Binnen enkele jaren moet er nu eindelijk veel meer afval gescheiden worden aangeboden, waardoor er slechts 30 kilogram aan restafval per inwoner overblijft. In 2024 gaan inwoners ook betalen voor elke keer dat ze de grijze bak aan de weg zetten of de ondergrondse restafvalcontainer gebruiken.

De PMD-containers, of ‘plasticbakken’ worden eens per drie weken geleegd. In andere gemeenten is dit al succesvol gebleken. Het blijkt een effectieve manier om minder plastic, metaal en drinkpakken in het restafval te krijgen.

Wethouder Erik Bekkering: “PMD is een waardevolle grondstof voor nieuwe producten. Nu belandt PMD vaak nog in de restafvalbak. Dat is jammer want restafval wordt verbrand en wordt niet hergebruikt. Bergen wil bijdragen aan een beter milieu. Willen we écht resultaat boeken dan moeten we er allemaal onze schouders onder zetten. Als je goed afval scheidt, houd je ook nauwelijks restafval over."

Volgens de gemeente kan het PMD dat thuis wordt gescheiden, de basis zijn voor nieuwe producten. Van plastic zouden bijvoorbeeld broodtrommels, bermpaaltjes en plastic verpakkingen voor verzorgingsproducten kunnen worden gemaakt. Gebruikt blik zou grondstof kunnen zijn voor fietsen of vliegtuigonderdelen.

Er worden door critici vraagtekens geplaatst bij de verwachtingen van het hergebruik. In het NPO-programma De Vuilnisman van journalist Teun van de Keuken wordt een kritische blik geworpen op de recycling van plastic. Zo is er weinig vraag vanuit de industrie naar gebruikt plastic voor de productie van nieuwe verpakkingsmaterialen. "Recycling is een papieren werkelijkheid," stelt Teun van de Keuken. Zodra het apart gehouden plastic is samengeperst in een baal, geldt het al als succesvolle recycling, concludeert hij. Dat er vanuit de industrie nog amper vraag is naar deze alternatieve grondstoffen, maakt niet uit voor de cijfers.
Pin It