Vanaf maandag kan iedereen zich inschrijven voor het tweejaarlijkse evenement Schik in Kunst op 11 en 12 juni volgend jaar. Schik in Kunst is een gecombineerde tentoonstelling van kunstwerken bij deelnemers thuis, op verzamellocaties en in Dorpshuis de Blinkerd in Schoorl. De tentoonstellingen worden aan elkaar verbonden door een kunstroute.

Voorgaande edities in 2016 en 2018 zijn goed bezocht. De editie van 2020 kon helaas niet doorgaan, er is goede hoop dat 2022 weer als vanouds zal zijn en dat er veel mooi nieuw werk getoond gaat worden.

Professionele, semiprofessionele en serieuze amateur-kunstenaars, woonachtig in Schoorl, Groet of Camperduin of met een andere aantoonbare relatie met het dorp kunnen zich aanmelden. De deelnemersvoorwaarden en het online inschrijfformulier staan op schikinkunst.nl. Inschrijving betekent overigens niet automatisch toelating. Een commissie beoordeelt of aan alle voorwaarden is voldaan.
Pin It