Het plan voor woningen op de plek van twee winkelpanden aan de Raadhuisweg in Heiloo mag wat de politiek betreft doorgaan. Dat bleek maandagavond tijdens een digitale vergadering van de gemeenteraad van Heiloo. Ontwikkelaar Pro6 wil aan de Raadhuisweg vijftien koopappartementen bouwen, waarvan zeven in de categorie tot 250.000 euro en acht een klasse duurder.

Enkele weken geleden leek de gemeenteraad eerst nog een masterplan te willen voor het gebied van winkelcentrum ‘t Loo en de Witte Kerk. Die wens laat een meerderheid nu varen. Alleen PvdA-commissielid Cees Rootjes en Peter Rood van Gemeentebelangen Heiloo waren nog steeds niet van gedachten veranderd. Maar de CDA-fractie had een gesprek gehad met de ontwikkelaar en wees op de grote behoefte aan dergelijke appartementen. Wachten op een masterplan levert wellicht een vertraging op van vijf jaar. Ook de andere partijen wilden liever dat er nu iets gebeurt om het tekort aan woningen aan te pakken.

Een plan van GP Groot om aan de Hoogeweg 45 woningen te bouwen krijgt van de politiek ook groen licht. De meeste partijen betreurden het wel dat er geen sociale woningbouw komt op het terrein; dit worden allemaal koopwoningen van minimaal 350.000 euro. Behalve Gemeentebelangen Heiloo en Heiloo Lokaal had geen enkele fractie bezwaar, zodat het woningbouwplan aan de Hoogeweg doorgang kan vinden.

De raad nam ook een motie van de PvdA aan waarin het college wordt gevraagd om een plan van aanpak om huishoudens met een laag inkomen te ondersteunen in hun hoge energielasten. Het zou gaan om enkele honderden huishoudens. De VVD was als enige tegen. Het college wil meteen onderzoeken of de gemeente huishoudens met slecht geïsoleerde woningen kan helpen bij het verduurzamen, als ze niet in aanmerking komen voor bestaande subsidies.
Pin It