De digitale raadsvergadering van Bergen kon dinsdagavond zonder technische haperingen van start en haalde vlekkeloos de eindstreep. Afgelopen donderdag moest de vergadering nog worden afgeblazen nadat het niet lukte om de videovergadering door te geven op de gemeentelijke website. Volgens de wet mag de vergadering dan niet worden gehouden. Deze keer deed de techniek wat het moest doen en konden pers en publiek alles goed volgen.

De gemeenteraad moest als een van de eerste punten besluiten hoe ze gingen oplossen dat de Algemene Raadscommissie, die donderdag vooraf ging aan de raadsvergadering, het eerste half uur ook al niet was te volgen vanaf de digitale publieke tribune. Inmiddels lagen er wat tegenstrijdige adviezen van de Vereniging van Nederlandse Gemeente en de Vereniging van Griffiers. De VNG maakte duidelijk dat zowel het vragenuurtje als de bespreking van de overname van dorpshuis De Schulp in Egmond-Binnen niet rechtsgeldig waren. Die moesten volgens enkele juristen over worden gedaan in de volgende vergadering van de Algemene Raadscommissie op 16 december.

Voor het agendapunt De Schulp was dat wel te doen, maar de vragen van GroenLinks over Hotel Nassau in Bergen aan Zee zouden dan allang niet meer actueel zijn. De raad koos er daarom voor om het vragenhalfuurtje van vorige week dinsdagavond na te spelen in de raadsvergadering. Raadslid René Meijer stelde nogmaals zijn vragen over de beloftes die waren gedaan aan de bewonersgroep in Bergen aan Zee over de inspraak en participatie rond de nieuwbouw van het kusthotel. Wethouder Valkering gaf daarop nogmaals zijn antwoorden.

Die kwamen erop neer dat het college alle eerdere toezeggingen over het overleggen met de bewonersgroep en het publiceren van de omgevingsvergunning was nagekomen. De handelwijze van het college kan alleen maar hebben bijgedragen aan het herstel van het vertrouwen in het gemeentebestuur, zo pareert wethouder Valkering de kritische vragen. Het eigen optreden van het college hoeft niet apart te worden geëvalueerd om ervan te leren, zo is zijn mening, maar in breder verband kan er wel gekeken worden hoe de procedures in Bergen moeten worden aangepast als straks de Omgevingswet van kracht wordt.

Op 16 december staat dorpshuis De Schulp opnieuw op de agenda van de Algemene Raadscommissie, omdat het eerste deel van de bespreking van dit agendapunt in de commissie van 25 november ook niet was te volgen voor pers en publiek.

 
Pin It