Er komen winkels, horeca en woningen met maximaal vier bouwlagen in het centrum van Bergen. Dat hebben de gemeente en Bewonersvereniging Bergen Centrum (BBC) met elkaar afgesproken. Er waren al langer wensen voor de herinrichting van het winkelgebied aan het Plein. De invulling daarvan kwam in een stroomversnelling door de flinke brand deze zomer in een snackbar en eethuis op die locatie. Na die brand riep de BBC al op om snel stappen te maken een nieuwe invulling. "Niemand is blij met een sloopgat op het Plein", zei Jan Apotheker namens de bewonersvereniging eerder.

In de randvoorwaarden is met de BBC afgesproken dat de bouwhoogte het liefst drie bouwlagen, maar maximaal vier bouwlagen wordt. Verder wordt de te bebouwen grens (de rooilijn, red.) aan de Plein-zijde rechtgetrokken en daarmee verruimd. Op de begane grond is straks ruimte voor winkels en horeca. Daarboven komen woningen.

Ook wordt een aantal panden gesloopt om plaats te maken voor de nieuwbouw, maar de bebouwing aan de Jan Oldenburglaan blijft waarschijnlijk ongemoeid. Daarnaast komt er een groen autovrij-plein met een bushalte en mogelijk een openbaar muziekpodium, waar nu de parkeerplaats voor het ABN AMRO-pand is.

Nu de kaders bekend zijn is het de beurt aan de pandeigenaren om plannen en schetsen te maken die passen binnen de gestelde voorwaarden. Die ideeën worden vervolgens weer aan de inwoners voorgelegd. Belangrijk is volgens de gemeente dat er wordt uitgegaan van 'een ontwikkeling die moet passen bij de Bergense maat'. Daarmee zou het aansluiten op de omgeving. De bouw start na het doorlopen van alle procedures.
Pin It