Wethouder Klaas Valkering van gemeente Bergen hoeft niet te vertrekken na het raadsdebat van donderdagavond over de woonbeloftes die de wethouder aan inwoners heeft gedaan. Hij is door het stof gegaan en heeft excuses aangeboden. Bovendien belooft hij beterschap en dat is voor de meeste raadsleden voldoende.

De motie van wantrouwen kreeg veel te weinig steun in de gemeenteraad. Van de 19 aanwezige raadsleden kreeg de motie van GroenLinks slechts de steun van de fracties van Behoorlijk Bestuur Bergen, Gemeentebelangen en GroenLinks zelf, goed voor zes stemmen. Een motie van afkeuring haalde het wel met een grote meerderheid. Alleen de collegepartijen CDA en PVDA wilden geen afkeuring uitspreken, alle andere raadsfracties steunden de motie van afkeuring. Dat heeft echter minder verstrekkende gevolgen dan een motie van wantrouwen.

De keuze om af te treden of te blijven zitten lag gisteravond bij de wethouder zelf. Hij bood nogmaals zijn excuses aan en koos ervoor te blijven zitten.
Pin It