De houding van wethouder Valkering inzake het voorkeursbeleid voor eigen inwoners op de woningmarkt wekt irritatie bij onder andere VVD-raadslid Jan Grondhout, die vorig jaar samen met andere raadsleden probeerde te voorkomen dat het gewenste voorrangsbeleid voor eigen inwoners op deze manier zou worden geregeld.

Tijdens discussies over dit onderwerp in de raad voorspelde Grondhout dat de gemeente Bergen zou worden teruggefloten door de minister. En dat is precies wat er nu gebeurd is. Tien raadsleden wilden de verordening zo niet aannemen, maar de elf stemmen van Kies Lokaal, PvdA, D66 en CDA gaven in januari de doorslag.

Grondhout denkt echter niet dat Valkering nu voldoende steun in de gemeenteraad zal vinden voor het in stand houden van de doelgroepenverordening en het verschuiven van de ingangsdatum: "Bij de tien raadsleden die tegen stemden, is wat er nu gebeurt alleen maar bevestiging dat ze toen gelijk hadden. De kans is groot dat onder de elf raadsleden die toen vertrouwden op de geruststellende woorden van de wethouder nu wat nieuwe inzichten ontstaan," zegt hij donderdag tegen Duinstreek Centraal.

Wie ook boos is over de gang van zaken, is Rita Koppendraaijer van Hart voor Egmond. Zij probeert zich op Facebook te verplaatsen in de raadsleden die in januari vertrouwden op de info van de wethouder maar zich nu aan de inwoners moeten verantwoorden: "Het vertrouwen in de politiek was al niet best maar het “Nieuw Vertrouwen” heeft wat mij betreft ernstig gefaald. De inwoners die een worst is voorgehouden (Egmonders eerst) tijdens de diverse informatieavonden zullen zich in de maling genomen voelen. Ga dat de inwoners nog maar eens uitleggen en recht breien."

Wethouder Valkering wil de Doelgroepenverordening pas in 2023 in laten gaan, maar er wel voorrang voor inwoners van Bergen in laten staan. Hij verwacht niet dat er voor 2023 al sociale koopwoningen in projecten te koop zullen staan. Grondhout vindt de opstelling van wethouder Valkering ook daarin erg opportunistisch en reageert fel op de uitlatingen van Valkering op Facebook: "Het Ministerie van BZK heeft geoordeeld dat de ENIGE plaats voor woonruimteverdeelregels de Huisvestingsverordening is. Als je beweert dat er in de Huisvestingswet een weeffout zit, dan zou ik toch nog even de Kamerstukken erop nalezen die als noten vermeld staan in de brief van BZK. In die brief staat werkelijk geen woord Spaans. Dat de wet in de toekomst wordt aangepast, klopt. Wat daar wel en niet in komt te staan en onder welke voorwaarden is nu nog volstrekt onzeker. "

 
Pin It