Wethouder Klaas Valkering van Bergen is niet van plan alle artikelen uit de doelgroepenverordening te halen die spreken over een voorrangsrecht voor eigen inwoners op de woningmarkt. Dat moet van minister Ollongron voor 31 december worden aangepast op straffe van vernietiging door de minister.

Wethouder Klaas Valkering wil de gemeenteraad daarom voorstellen de nieuwe regels pas in te laten gaan in 2023. Hij hoopt dat er tegen die tijd nieuwe wetgeving is die voorrang voor eigen inwoners op de woningmarkt op wel toestaat.

Valkering denkt dat er een weeffout zit in de wetgeving. Het ministerie zou hem in gesprekken hebben beloofd dat dit op korte termijn hersteld zal worden in een nieuwe wet, zo laat hij via Facebook weten. maar dat standpunt wordt niet gedeeld door het ministerie. Dat blijkt uit een brief aan inwoner Mareike Naumann.

Op meerdere verzoeken van Duinstreek Centraal aan de wethouder om met onderbouwing te komen waaruit blijkt dat zijn opvatting over de vermeende weeffout ook buiten de gemeente Bergen leeft, blijft de wethouder het antwoord schuldig. Hij verwijst wel naar een pleitnota van de gemeente Bergen. Daarin zou het gelijk van de gemeente Bergen onder meer worden aangetoond met een vergelijking met de gemeente Amsterdam. Die mocht  in het verleden toch bierfietsen verbieden terwijl die niet verboden zijn in de Wegenverkeerswet.

Het ministerie schrijft in de brief aan Naumann dat de verordening zo niet kan en al zou zijn vernietigd, ware het niet dat de gemeente Bergen al had beloofd deze voorrangsregels er alsnog zelf uit te halen. Bij nader inzien blijkt het college dat nu toch niet meer van plan. Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties buigt zich momenteel over de reactie van wethouder Valkering. Maandag verwachten zij meer daarover te kunnen melden.
Pin It