De colleges van Heerhugowaard en Langedijk hebben een eerste begroting 2022 voor Dijk en Waard gemaakt. Vorige week is het voorstel naar de gemeenteraden gestuurd en op 9 november bespreekt de fusieraad het stuk. De begroting bevat ruim 255 miljoen euro aan uitgaven. Daar staan voldoende inkomsten tegenover, dus de begroting is 'structureel sluitend'.

“Hiermee staat de nieuwe gemeente straks fit aan de start”, aldus Bert Fintelman, wethouder financiën van Heerhugowaard. De begroting 2022 is weinig ingesteld op beleid. Collega Jasper Nieuwenhuizen uit Langedijk: “Dat is een bewuste keuze en past bij deze fase. We gaan per 1 januari fuseren en dan is er een nieuwe raad. We willen het nieuwe bestuur de ruimte geven om eigen keuzes te maken. Ook het nieuwe college zal nieuw beleid willen ontwikkelen. Daarom wordt er in het eerste kwartaal een aanpassing gemaakt, begrotingswijziging genoemd. En die wordt weer voorgelegd aan de raad. Vanaf dat moment kan Dijk en Waard echt van start met nieuw beleid.”

Heel ruim in z’n jasje zit de fusiegemeente straks echter niet. Fintelman: “Net als alle andere gemeentes in Nederland hebben we te maken met oplopende kosten voor met name de jeugdzorg en in mindere mate de Wmo. Daarnaast hebben we te maken met een aantal onzekerheden. We weten nog niet of we het jaar 2021 afsluiten met een tekort of een overschot, en hoeveel we ontvangen van het Rijk. Ook dit kan effect hebben op volgende jaren.”
Pin It