De kans is een stuk kleiner geworden dat er binnenkort 62 nieuwe parkeerplaatsen worden aangelegd langs de Duinweg in Bergen, tussen de Landweg en de Breelaan. Binnen de gemeenteraad hebben verschillende fracties grote moeite met de opoffering van het openbaar groen voor het parkeren van bezoekers aan de duinen. Tijdens de laatste Algemene Raadscommissie leek er een opening te ontstaan voor uitstel.

Het college van burgemeester en wethouders besloot eind juni dat er extra parkeerplaatsen aan de Duinweg zouden komen. Dat zou enkele jaren geleden zijn afgesproken met een vertegenwoordiging van buurtbewoners, nadat er maatregelen in de buurt waren genomen om het wildparkeren in de straten rondom restaurant Duinvermaak tegen te gaan. De nieuwe parkeerplaatsen moesten dat compenseren.

De VVD vroeg donderdag tijdens de vergadering van de Algemene Raadscommissie of er eerst regulerende maatregelen zouden kunnen geprobeerd op het parkeerterrein voor Duinvermaak, zoals de heffing van parkeergeld of een blauwe zone. De verwachting is dat er dan meer plek ontstaat voor de bezoekers die met de auto komen, omdat er nu veel auto's op de gratis plekken staan die er lang staan. Wethouder Bekkering reageerde dat het college daartoe bereid was.

Deze hoek van Bergen is een belangrijk startpunt voor bezoekers aan het duingebied. Vooral in de weekenden en in vakantietijd is het parkeerterrein snel vol. Kritiek op de plannen voor meer parkeerplaatsen was er niet alleen vanuit de plaatselijke politiek. Ook de Fietsersbond afdeling Bergen liet een kritisch geluid horen. Het past volgens de bond niet in de ontmoediging van het autogebruik die nodig is vanwege de klimaatverandering. 

Wethouder Bekkering laat nu weten dat hij bereid is eerst betaald parkeren te proberen in deze hoek van Bergen, of een blauwe zone met de parkeerschijf.  Zijn eigen voorkeur zou betaald parkeren hebben voor het parkeerterrein, maar dat moet met het college en de omwonenden worden besproken: "Ik moet nog nadenken hoe we de participatie over een blauwe schijf of betaald parkeren met de buurt gaan opzetten. Daarover is nog geen besluit genomen."
Pin It