De gemeenteraad van Bergen trekt voortaan meer geld uit voor Museum Kranenburgh en voor de opslag van de kunstcollecties van de gemeente Bergen. Voor anderhalf miljoen euro kan een nieuw depot worden gebouwd op het Alkmaarse bedrijventerrein Boekelermeer. De gemeenteraad stelde donderdagavond het geld beschikbaar voor de benodigde investeringen. De jaarlijkse subsidie voor Museum Kranenburgh gaat van 500.000 euro naar 630.000 euro. Een vroegere lening uit 2013 van 350.000 euro wordt kwijtgescholden.

Verschillende fracties wilden het beeld rechtzetten dat dit alleen maar uitgaven zijn voor Museum Kranenburgh. Wilma Grooteman kreeg steun voor haar inbreng dat het depot ten goede moest komen aan de hele gemeente Bergen. "Dus voor kunst en cultuurinstellingen in alle kernen." Oorspronkelijk was het depot al bedacht voor de kunstcollectie van Museum Kranenburgh en kunst in beheer van de gemeente Bergen en het Noord-Hollands Kunstcentrum, maar de raad wilde een duidelijk signaal afgeven dat alle kernen er iets aan zullen hebben.

Daarnaast zit het erfgoeddepot van het Sterkenhuis aan de Berkenlaan nu plotseling in de gevarenzone. Dat wordt speciaal in stand gehouden omdat de vrijwilligers van het Sterkenhuis het vlakbij het museum willen. Of dat wel per se noodzakelijk is, wil de gemeenteraad nu laten onderzoeken. Voor een betere klimaatbeheersing in dit pand wordt 100.000 euro apart gezet, maar er waren al geluiden te horen dat de erfgoedcollecties van de gemeente Bergen ook in de Boekelermeer zouden kunnen worden opgeslagen. De raad wil dat dit nog voor de zomer wordt onderzocht.

GroenLinks was wel voor de miljoeneninvestering in een depot, maar wilde in het midden laten waar dat dan moest komen. Zo zou de deur op een kier kunnen blijven staan om er binnen de gemeente Bergen plek voor te vinden, zoals in de huidige telefooncentrale naast het erfgoeddepot aan de Berkenlaan. Maar daar bleek geen enkele steun voor te zijn.

Verschillende raadsleden verwezen naar de ontstaansgeschiedenis van Kranenburgh, waarbij enkele financiële weeffouten zouden zijn ontstaan. "Die spelen het museum tot op de dag van vandaag parten”, sprak PvdA-voorman Peter van Huissteden. "Het ontbreken van een goed depot, een forse lening, het niet toekennen van de indexering van subsidie door de gemeente, maar ook de beperkingen die het bestemmingsplan met zich meebrengt en de mogelijkheden van het museum om geld te verdienen beperken.”

De enige tegenstem bij het raadsvoorstel voor de miljoenen voor de kunst in de gemeente, kwam van Koos Bruin van Behoorlijk Bestuur Bergen. Hij had er geen begrip voor dat de gemeente sinds 2018 niet de beloofde 45.000 euro rente en aflossing binnen kreeg van de lening aan Kranenburgh uit 2013, en dat niemand binnen de gemeente daarover aan de bel trok. Hij wilde de onderste steen boven, en uitstel van de besluitvorming. Maar hij bleef de enige. Net zoals hij alleen stond met zijn tegenstem bij het raadsvoorstel.
Pin It