De felle kritiek die de gemeenteraad van Castricum donderdagavond uitte richting de gemeente Bergen, is onterecht. Dat zegt de Bergense wethouder van Verkeer Erik Bekkering. In de Castricumse raad bestaat grote ergernis over een in Bergen aangenomen motie over de inhuur van ambtenaren voor de verkeerstaken, zoals bereikbaarheid, verkeersveiligheid en openbaar vervoer. De kosten daarvan zouden niet voor Bergen, maar voor rekening van de BUCH komen. En dus zou Castricum er als grootste BUCH-gemeente flink voor opdraaien.

Wethouder Bekkering begrijpt niet hoe ze in Castricum bij dat idee zijn gekomen, maar het is volgens hem in ieder geval feitelijk onjuist. De gemeente Bergen wil 1,5 arbeidsplaats extra inhuren bij de BUCH om Bergen verkeersveiliger te maken. Daarvoor wordt extra geld uitgetrokken in de begroting van de gemeente Bergen. Van meebetalen door andere BUCH-gemeenten is dus geen sprake.

Het is wethouder Bekkering een raadsel hoe de onvrede in Castricum is ontstaan. "Ik ga ervan uit dat ze in Castricum ook online de raadsstukken van Bergen kunnen raadplegen. In de motie die de Bergense gemeenteraad heeft aangenomen, staat duidelijk wat we de extra ambtenaren zelf willen betalen. Of deze verkeerde informatie bewust of onbewust wordt verspreid, weet ik niet. Dat kun je het beste in Castricum navragen."

Castricum verkeert in financieel zwaar weer en is onder toezicht geplaatst van de provincie Noord-Holland. Een beschuldigende vinger gaat vooral naar de ambtelijke organisatie BUCH, waarmee de gemeenten Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo ooit kosten wilden besparen door ambtelijk samen te werken. Het valt Castricum echter tegen dat de uitgaven voor het ambtenarenapparaat desalniettemin al jarenlang stijgen. De oorzaak daarvan wordt buiten Castricum gezocht.

Acht fracties in de raad willen besparen op de BUCH, bleek donderdagavond. De partijen scharen zich achter een motie van lokale partij CKenG waarin wordt opgeroepen om zich hard op te stellen jegens het bestuur van de BUCH.
De uitgaven voor de jaren 2021-2024 moeten volgens de motie worden bevroren op het niveau van 2020. Toen werd 24 miljoen euro per jaar vanuit Castricum aan de BUCH overgemaakt.

Daarnaast wil de raad dat de BUCH minder extern personeel inhuurt. Dat moet verminderen tot maximaal tien procent van de loonsom. Tenslotte moet er echt werk worden gemaakt van de dienstverleningsovereenkomsten (dvos’s), waarin de specifieke wensen voor de afzonderlijke BUCH-gemeenten financieel worden vastgelegd.

Een verzoek om een toelichting aan VVD-wethouder Slettenhaar, strandde vrijdagmiddag op telefonische onbereikbaarheid. Ook in de ambtelijke organisatie kon de telefoniste op het Castricummer gemeentehuis geen enkele woordvoerder bereiken.
Pin It
Bekeken: 773x