Er komt een fietsrotonde na de herinrichting van de kruising van de Laanweg met de Sportlaan in Schoorl. In eerdere voorstellen van het college van burgemeester en wethouders dreigden de fietsers hier geen voorrang te hebben op auto's. De gemeenteraad kwam echter in actie na kritiek van de Fietsersbond. Kies Lokaal wist donderdagavond alle fracties achter een wijzigingsvoorstel te krijgen om hier te kiezen voor een fietsrotonde. Daar moeten auto's voorrang geven aan het fietsverkeer.

Het plan om de kruising opnieuw in te richten, hoort bij de herinrichting van het Centrumplan Duindorp Schoorl was in november 2019 goedgekeurd door de raad. De raad had toen al aangegeven dat ze wilden dat fietsers op de hoek Laanweg-Sportlaan voorrang zouden krijgen.

Eerder deze maand liet het college nog weten dat de wens van de gemeenteraad was onderzocht, maar te onveilig was gebleken. Wethouder Bekkering legde zich daarna neer bij een volhardende gemeenteraad en had ambtenaren al laten meewerken aan het uitwerken van nieuwe varianten.  Afgelopen week is op aandringen van de fractie van Kies Lokaal nog eens extra de mogelijkheid van een fietsrotonde onderzocht. Uiteindelijk zijn alle partijen in de raad het daarna eens geworden over een nieuwe variant.

Een fietsrotonde is een betrekkelijk nieuwe oplossing en zowel op het gebied van verkeersveiligheid als comfort een goede oplossing. Voor zover bekend zijn er slechts enkele werkende voorbeelden op kruisingen binnen de bebouwde kom. “Dit is volgens alle partijen de beste oplossing”, aldus wethouder Erik Bekkering.

De gemeente Bergen noemt het een uitdaging om nu ook een fietsrotonde aan te leggen in de toeristische omgeving van Schoorl. Door de fietsrotonde te combineren met (extra) snelheidsremmende maatregelen moet de verkeersveiligheid voor fietsers verbeteren. Op alle aansluitende wegen op de fietsrotonde kan een zebra worden toegevoegd om de oversteekpunten beter te laten opvallen.

Het ontwerp van de fietsrotonde wordt nu uitgewerkt. Dat de variant duurder is, vindt de gemeenteraad geen bezwaar. De raad trekt er extra geld voor uit.
Pin It