Er is iets gaande achter de schermen rond het conflict tussen provincie en gemeente Bergen over de verplaatsing van de Aldi uit het centrum van Bergen naar de Bergerweg. Volgens afspraak stond donderdagavond op de agenda van de gemeenteraad om het bestemmingsplan voor de verplaatsing vast te stellen. Onverwacht nam de raad vrijwel unaniem een motie aan met de opdracht voor het college om samen met de provincie eerst nog eens naar alternatieve locaties rondom de kern Bergen te kijken.

De motie kwam van de VVD, en leek vooraf in nauw overleg met het college van B&W en andere fracties te zijn opgesteld. Nadat de motie was aangenomen, werd behandeling van het agendapunt opnieuw uitgesteld. De provincie lijkt zo met de spierballentaal langzaam een voet tussen de deur te krijgen bij de Bergense gemeentepolitiek.

Het college moet nu zo snel mogelijk de provincie betrekken bij een analyse van alternatieve locaties. Samen met de resultaten van die gezamenlijke actie moet het punt daarna uiterlijk 1 april terugkeren op de agenda.

In de zomer bleek dat de provincie de herontwikkeling van de Scholtenlocatie tot een wijkje met een ALDI en 38 woningen geen goed plan vindt. Dat werd al duidelijk uit de zienswijze van de provincie die ze in september gaf. 'Zoek maar een andere plek om je probleem met de ALDI op te lossen', was de boodschap uit Haarlem. In Bergen las het college er iets anders in: met aanpassingen wilde het college tegemoet komen aan de provinciale bezwaren. Dat viel weer verkeerd in Haarlem. Begin december kwam een chagrijnige brief, waaruit bleek dat de provincie vindt dat de gemeente haar niet goed op de hoogte houdt wat er met haar zienswijze is gebeurd. Het leidde tot uitstel op het laatste moment van vaststelling van het bestemmingsplan in de raad van december.

VVD-fractievoorzitter Meis de Jongh liet zich in oktober tegen Duinstreek Centraal al ontvallen dat de gemeente flinke steken had laten vallen in het contact met de provincie Noord-Holland. Ze wilde geen frontale botsing tussen beide overheden. Haar motie om samen met de provincie te onderzoeken of er alternatieven zijn rond het dorp Bergen voor een nieuwe plek voor de Aldi kreeg donderdagavond steun van alle politieke partijen, behalve Behoorlijk Bestuur Bergen.
Pin It