Er staan in 2021 bezwaarprocedures op stapel tegen de omgevingsvergunning voor de sloop en nieuwbouw van het Parkhotel in het centrum van Bergen. Bezwaarschriften zijn vorige maand ingediend door de bewoonster van het appartement boven Fabricca en door erfgoedorganisaties. Onder meer de landelijke erfgoedvereniging Heemschut en de lokale Stichting Behoud Bouwkunst Bergen hebben bezwaar gemaakt.

Dat laat voorzitter Wouter Hubers van de Stichting Behoud Bouwkunst Bergen weten aan Duinstreek Centraal. De erfgoedorganisaties zijn volgens Hubers verontrust over het verdwijnen van het monumentale Pension Erica en over de onwaarschijnlijke schaalvergroting die dit plan op deze plaats betekent.

"Waar de gemeente in alle nota´s over het dorp het dorpse karakter, de gezelligheid en de kleinschaligheid voorop zet, laat het bij deze goedkeuring een heel ander geluid horen. Dat is het geluid van de projectontwikkelaar en financier, waarbij de lasten voor het dorp en zijn bezoekers zijn: geluidsoverlast en parkeerdrukte. Het nieuwe hotel krijgt de extra verdieping met als gevolg goothoogtes en nokhoogtes die meters hoger zijn dan wat het bestemmingsplan toestaat. In de feestzaal voor 170 personen wordt geluid tot 100 decibel geproduceerd," aldus Hubers

Over herontwikkeling van het Pension Erica en het Parkhotel wordt sinds 2015 gesproken. De lokale bouwkunststichting meent dat het bestemmingsplan voor deze plek speciaal was gemaakt om de kern van het oude Parkhotel te behouden. De erfgoedbehartigers betreuren dat Pension Erica niet meer voorkomt in het goedgekeurde plan.

Eerdere procedures tegen de sloopvergunning voor het oude Parkhotel zorgden voor bittere verhoudingen tussen de eigenaar het Parkhotel Dirk Kat en bezwaarmakers uit de hoek van de erfgoedbeschermers. De polemiek ging zelfs zo ver dat sympathisanten en personeel pamfletten ophingen aan het Parkhotel met de portretten van de bezwaarmakers, een actie die werd gesteund door eigenaar Dirk Kat. De bezwaarmakers moesten uit brede kring kritiek en verwijten incasseren. Zij werden verantwoordelijk gehouden voor de stilstand in ontwikkelingen op deze plek. In eerdere bezwaarprocedures tegen de verleende sloopvergunning werd in 2019 nog geen succes geboekt.
Pin It