Het college van Bergen heeft de verhuizing van de Aldi en de bouw van een nieuw buurtje op de plek van horecagroothandel Scholten nog niet opgegeven. Ondanks vele bezwaren van de provincie Noord-Holland is een nieuw ontwerp-bestemmingsplan gepresenteerd. De gemeente Bergen hoopt er nu wel uit te komen met de provincie.

De provincie wierp in een eerder stadium bezwaren op tegen de ruimtelijke kwaliteit, de verkeersafwikkeling en de keuze van de locatie in het landelijk gebied. De gemeente stelt nu dat ze alle adviezen van de provincie heeft overgenomen. Ook heeft ze advies ingewonnen bij experts die stellen dat de provincie ongelijk heeft door het niet te zien als 'bestaand stedelijk gebied'. Dit moet ertoe leiden dat de provincie alsnog instemt met de komst van de Aldi en de bouw van 14 appartementen en 24 woningen als Scholten daar is vertrokken.

In het bestemmingsplan wordt nu meer aandacht besteed aan een verkeersveilige aansluiting van het bouwplan op de Bergerweg. Zo is er een veilige fietsoversteek opgenomen met een aparte afslag en wordt de snelheid op de Bergerweg teruggebracht van 80 naar 50 kilometer per uur door het verplaatsen van het bebouwde kombord.

Wethouder Valkering geeft aan te hopen dat alle punten van de provincie goed zijn verwerkt: “We hebben de zienswijze van de provincie goed bestudeerd en met de meest gerenommeerde juristen en adviesbureaus van Nederland het plan aangepast. Dat doen we omdat de provincie voor ons een belangrijke partner is en we willen laten zien dat we haar zienswijze serieus nemen. Nu we het plan hebben aangepast, hopen we werk te kunnen maken van de opdracht van de gemeenteraad ‘geen Aldi in het centrum’ en zo rust te kunnen brengen in het dorp Bergen.”

Het bestemmingsplan staat op 24 november op de agenda van de commissie Bestemmingsplannen en wordt op 10 december in de gemeenteraad besproken.
Pin It