Een burgerdebat-première die dinsdagavond moest plaatsvinden over het voorgestelde participatiebeleid van de gemeente Bergen is voorlopig uitgesteld. Het besluit is genomen kort nadat wethouder Antoine Tromp positief was getest op corona, en alle wethouders daardoor uit voorzorg uitsluitend vanuit huis werken en deze week geen vergaderingen kunnen bijwonen. Er is nog geen nieuwe datum geprikt, maar griffier Ad Anthonissen acht de kans groot dat dit pas in het nieuwe jaar kan plaatsvinden.

Het nieuwe participatiebeleid van de gemeente is de afgelopen maanden in samenspraak met burgers en belangengroepen ontwikkeld. Meer dan honderd betrokkenen (inwoners, ambtenaren, raadsleden, ondernemers, wijkverenigingen, online platforms en het college van Bergen) werkten aan het document mee. Een andere omgang met de inbreng van de inwoners is de hoeksteen om de komende jaren het vertrouwen in de gemeente terug te winnen, dat de afgelopen jaren in Bergen naar een duizelingwekkend dieptepunt was gedaald.

Een randvoorwaarde om deze relatie te versterken is een nieuwe visie en nieuw beleid voor participatie in de toekomst. De procedure om tot dit beleid te komen, volgt zelf de weg die de gemeente in gedachten heeft voor de participatie bij alle toekomstige beleidsnota's, zoals het cultuur- en erfgoedbeleid. BOB staat hierin centraal. BOB staat voor beeldvorming-oordeel-besluit. Dit vergadermodel voor de raad wordt al in andere gemeenten toegepast en betekent dat het stuk eerst in een beeldvormende bijeenkomst met raadsleden én inwoners wordt besproken. Tijdens deze sessie wordt bekeken of alle informatie in het stuk aanwezig is om te komen tot een oordeel en vervolgens een besluit. Waarnemend burgemeester Rehwinkel werkte er al mee in Zaltbommel.

Dinsdagavond moest de Bergense première van de oordeelsvormende vergadering met burgers plaatsvinden over het participatiebeleid. Iedere inwoner kon zich hiervoor aanmelden. De bijeenkomst is nu afgeblazen omdat geen enkel collegelid dan aanwezig kon zijn door de positieve test van wethouder Tromp.

Pin It