Het aantal mensen dat deels of geheel in de WW zit is in augustus aanzienlijk gedaald. Ten opzichte van juli daalde het aantal in Alkmaar met 5,2 procent, in Heerhugowaard met 4,4 procent, in Langedijk met 6,7 procent en in Bergen met een wat meer bescheiden 3,4 procent. De landelijke afname van het aantal WW-uitkeringen is gemiddeld 3,3 procent en voor Noord-Holland Noord 4,7 procent.

Bij elkaar zijn in de regio 171 personen meer uitgestroomd dan ingestroomd.  Moet bij gezegd worden dat jongeren doorgaans weinig WW-maanden hebben opgebouwd. Feit is wel dat de werkeloosheid in deze regio licht gedaald is, terwijl die in heel het land nog toeneemt. Het percentage WW'ers op de beroepsbevolking in Alkmaar 3,0 procent is, in Heerhugowaard 2,7 procent, in Langedijk 2,0 procent en in Bergen 2,2 procent. Landelijk is het percentage 3,1 procent en in de arbeidsregio 2,6 procent.

In Noord-Holland Noord is onder de grote sectoren de grootste WW-afname te zien in de horeca & catering (14,5 procent) en bij uitzendbedrijven (9,1 procent), in de kleinere sectoren onder het bank- en verzekeringswezen (8,9 procent) en landbouw, groen en visserij (7,5 procent). Zes arbeidssectoren laten een, veelal kleine, stijging zien. Duidelijke uitzondering is het onderwijs met een stijging van 10,9 procent, maar dit is seizoensgebonden.
Pin It