Vrijdag is de samenwerking met de scholen voor Voortgezet Speciaal en Praktijkonderwijs bekrachtigd door Alkmaars participatiewethouder Paul Verbruggen en Wiel van Ginneken, woordvoerder namens de veertien scholen in de regio Noord-Holland Noord. Dat gebeurde bij De Viaan in Alkmaar. Dit jaar is er extra geld voor VSO en PRO-leerlingen , dankzij een bijdrage uit het Europees Sociaal Fonds.

Het ESF van het Ministerie van Sociale Zaken & Werkgelegenheid en de achttien gemeenten in Noord-Holland Noord zorgen samen voor een budget van 571.400 euro voor het VSO en PRO. Het Regionaal Platform Arbeidsmarktbeleid (RPAnhn) coördineerde het maken van een plan van aanpak. Gemeente Alkmaar diende namens de achttien gemeenten de aanvragen in.

“Het is belangrijk dat er voor jongeren die praktijkonderwijs en voortgezet speciaal onderwijs volgen, ondersteuning beschikbaar is als zij de arbeidsmarkt opgaan. In tijden van crisis geldt dit nog sterker", stelt een tevreden wethouder Verbruggen. "Met deze ESF-bijdrage is het mogelijk om de leerlingen nog beter te begeleiden op weg naar een baan."

"We kunnen nu investeren in branchegerichte cursussen, het creëren van extra stagewerkplekken en het begeleiden van leerlingen bij stagebedrijven", voegt Wiel van Ginneken toe, die zelf directeur is van VSO De Stormvogel in Hoorn. "We hebben nu de ruimte om deze activiteiten aan te passen aan de coronarichtlijnen. Zo gaan we lesgeven in kleinere groepen, zodat intensievere begeleiding mogelijk is."

PRO en VSO-leerlingen behalen geen startkwalificatie en veel van deze jongeren hebben een afstand tot de arbeidsmarkt. Zonder steun is het voor hen lastig een baan te vinden. Ze worden daarom intensief begeleid, maar vanwege corona is dat nog belangrijker. Arbeids- en praktijktrainingen vonden plaats in kleinere groepen, waardoor leerlingen minder vaak training hadden. Bovendien vielen veel stages weg, zodat ze de broodnodige werkervaring en contacten met mogelijke werkgevers misliepen. Ook hun perspectief op de arbeidsmarkt is onder druk komen te staan. De sectoren waar zij vaak aan het werk kunnen zoals de horeca, recreatie en dienstverlening, zijn hard geraakt door de coronacrisis. (foto: JJFoto)
Pin It