Een hoorzitting over de bezwaren die waren ingediend tegen de kapvergunning die de gemeente Bergen heeft verleend voor bomenkap in het Dr. Van Steijnbos, is maandag doorgegaan zonder dat de bezwaarmakers zijn verschenen. De advocaat van de bezwaarmakers had om aanhouding verzocht, omdat een doventolk deze middag niet beschikbaar was voor de ene bezwaarmaker, en de advocaat zelf thuis in quarantaine moest blijven wegens symptomen van corona. Bovendien vindt de advocaat dat de bezwaren niet kunnen worden beoordeeld zolang er verzoeken in behandeling zijn om alle bomen in het Dr. Van Steijnbos aan een monumentenstatus te helpen.

De bezwarencommissie heeft het verzoek om aanhouding maandag naast zich neergelegd. De hoorzitting was een korte zonder beide bezwaarmakers: natuurbeschermingsstichting Duinbes uit Groet en een bewonersvereniging uit Aagtdorp. Binnenkort ligt het advies van de commissie bij het college, dat daarna besluit of de kapvergunning blijft staan of wordt aangepast dan wel ingetrokken.

Advocaat Anneke Wezel uit Schoorl verwacht dat de gang naar de rechter wordt gemaakt als de kapvergunning in de bezwarenprocedure nu onveranderd blijft: "Ik ben benieuwd of die het nog wel een zorgvuldige bezwaarprocedure vindt als de gemeente Bergen de hoorzitting onder deze omstandigheden heeft laten doorgaan zonder bezwaarmakers."

Het draait allemaal om de kapvergunning die de gemeente Bergen in juni verleende aan Staatsbosbeheer voor bomen in het Dr. Van Steijnbos, onderdeel van de Schoorlse Duinen. Er komt geen bos voor terug. Staatsbosbeheer wil hier stuifduinen laten terugkeren zodat bijzondere planten- en diersoorten die bij het open duin horen zich daar optimaal kunnen ontwikkelen. Het gaat hierbij om 7,6 hectare bos nabij de Kerf.
Pin It