Een maatregel die na jarenlang overleg ertoe moest leiden dat nachtvluchten hoger zouden aanvliegen op de Polderbaan, blijkt twee maanden na de invoering nauwelijks effect te hebben op de vlieghoogte. Vorig jaar juni vlogen de nachtvluchten richting de Polderbaan op gemiddeld 1126 meter. Nadat de Luchtverkeersleiding Nederland het mogelijk maakte om bijna 500 meter hoger aan te vliegen, vliegen de toestellen nu gemiddeld 40 meter hoger over Kennemerland.

De aanpassingen in het luchtverkeersleidingssysteem hadden tot doel het woon- en leefklimaat in de omgeving van Schiphol te verbeteren. Ze kwamen tot stand na jarenlang overleg met bewonersgroepen. In plaats van een vaste vlieghoogte op een vaste aanvliegroute over Schoorl, Noordzee, Castricum en Uitgeest, zouden de vliegtuigen op deze route zelf kunnen kiezen voor een bandbreedte die maximaal 500 meter hoger mag zijn dan de oude vlieghoogte.

Volgens de Luchtverkeersleiding zijn zij sinds 21 mei klaar met alle voorbereidingen en kon toen het hoger aanvliegen beginnen. Daarvoor moeten de nieuwe procedures in de computers van vliegtuigen zijn geprogrammeerd, nadat het in een internationale pilotengids werd gepubliceerd. Dat lijkt totnogtoe slechts door enkele luchtvaartmaatschappijen te zijn gebeurd. KLM en Transavia, die meer dan 75% van de nachtvluchten voor hun rekening nemen, lijken hun toestellen nog niet opnieuw te hebben geprogrammeerd. KLM weigert hierover duidelijkheid te verschaffen. Na acht dagen intern overleg meldt de luchtvaartmaatschappij dat de wijze waarop nieuwe procedures voor piloten worden ingeregeld, geen informatie is die KLM extern wil delen.

Luchtverkeersleiding Nederland bevestigt desgevraagd dat er sinds 21 mei slechts een beperkte toename is van de gemiddelde vlieghoogte. Het verwacht echter wel dat dit percentage de komende periode verder zal toenemen. De luchtverkeersleiders vinden het op dit moment nog te vroeg om conclusies te trekken. Ze kan niet ingrijpen omdat alle vliegtuigen zich binnen de nieuwe vastgestelde bandbreedte bevinden: "Het is een nieuwe mogelijkheid die we aanbieden, we kunnen ze er niet toe verplichten."

Het Platform Vlieghinder Kennemerland reageert teleurgesteld: "De wijzigingen in de aanvliegprocedure zijn met veel aplomb aangekondigd. We hebben ervaringsdeskundigen in ons midden die onder de aanvliegroute van de Polderbaan wonen en aan den lijve ondervinden dat het woon- en leefklimaat sinds 21 mei niks erop vooruit is gegaan. Na twee maanden blijkt de gemiddelde vlieghoogte slechts 40 meter te zijn gestegen, vooral dankzij enkele toestellen van buitenlandse maatschappijen die hoger aanvlogen. KLM-en Transaviapiloten kiezen er steeds voor om op de onderkant van de nieuwe bandbreedte te blijven. We houden de effecten de komende tijd in de gaten." (foto: Dragoș Grigore)
Pin It