De Vereniging Dorpsbelangen Egmond-Binnen maakt zich grote zorgen over de verwachte toename van het vliegverkeer boven het dorp, en de consequenties die dat heeft op de mogelijkheden om nieuwe woningen te bouwen in Egmond-Binnen. Voorzitter Henk Weeteling van de dorpsraad zegt geschrokken te zijn van de berichten dat vliegtuiglawaai heel zwaar gaat meetellen in de nieuwe Omgevingswet. Egmond-Binnen ligt pal onder de aanvliegroute van de Polderbaan, waar in de toekomst nog veel meer vliegtuigen moeten gaan landen en opstijgen volgens de ontwerp-Luchtvaartnota 2020-2050.

Er is een schreeuwende behoefte aan betaalbare woningen voor jongeren maar ook voor ouderen voor de doorstroming uit eengezinswoningen in het dorp, aldus Weeteling. Enquëtes en onderzoeken wijzen dat uit. Binnen de dorpsgrenzen zijn echter amper bouwlocaties te vinden. De vereniging hoopt dat aan de noordrand woningen gebouwd kunnen worden op het terrein van v.v. Sint Adelbert, zodra de club verhuist naar de Tijdverdrijfslaan. Aan de zuidkant wordt geloerd op akkergronden aan de Limmerweg.

Woningbouw op deze plekken is al problematisch. In een nieuwe omgevingsverordening betitelt de provincie beide locaties als Bijzonder Provinciaal Landschap, terwijl hier eerder de deur naar woningbouw werd opengehouden. De grond onder v.v. Adelbert is bovendien provinciaal eigendom, zodat het zeer de vraag is of de provincie hier nog wel dezelfde toekomstplannen heeft als de dorpsbelangenvereniging.

Weeteling maakt zich steeds meer zorgen: "Egmond-Binnen grenst al aan het natura2000-gebied Noord-Hollands Duinreservaat. Stikstofnormen maken bouw van nieuwe woningen in Egmond-Binnen daardoor al niet makkelijk. Het dorp ligt temidden van prachtige natuur en een bijzonder landschap, die we natuurlijk allemaal willen behouden en beschermen. Maar de oplossing voor de woningnood raakt zo steeds verder verwijderd."

In april stuurde de vereniging met een beetje hulp van de gemeente Bergen een inspraakreactie naar de provincie, mede ondertekend door de Commissie Nieuwbouw Egmond-Binnen en de lokale ondernemersvereniging. Het verontrust de voorzitter enorm dat ook nog eens de honderden vliegtuigen per dag over Egmond-Binnen de nieuwbouw van woningen zou kunnen blokkeren: "Ik zou graag de gedeputeerde van de provincie Noord-Holland eens willen laten zien hoe nijpend hier de woningnood is, en waar we vastlopen nu we dat al jaren proberen op te lossen."
Pin It
Bekeken: 1114x