Het alternatief in coronatijd om inwoners van Noord-Holland op te roepen vragen en ideeen digitaal in te dienen, heeft een goed resultaat gehad. Vanwege de coronamaatregelen van het Rijk was het in mei niet mogelijk om grote fysieke informatiebijeenkomsten te organiseren. Tot 1 juni konden online vragen worden gesteld of ideeën aangeleverd. Er zijn 66 ideeën en 29 vragen ingezonden. De meeste inzendingen zijn van inwoners.

Dat meldt woordvoerder Martine van den Heuvel van de provincie Noord-Holland desgevraagd aan Duinstreek Centraal. Veel vragen en ideeën richtten zich op maximumsnelheden van auto’s op provinciale wegen. Deze kunnen mogelijk aangepakt worden. In Noord-Holland ziet het ernaar uit dat het op 5 stukken provinciale wegen zinvol is om de snelheid te verlagen, waardoor het verkeer minder stikstof uitstoot op nabijgelegen kwetsbare natuurgebieden. De provinciale weg tussen Bergen-Binnen en Bergen aan Zee, dwars door het natura2000-gebied Noord-Hollands Duinreservaat, is een van de vijf opties.

Veel inwoners vroegen zich af wat zijzelf als individu konden betekenen. Gedeputeerde Esther Rommel van Natuur en Landschap weet daarop wel het antwoord: "Inwoners kunnen vaker de auto laten staan, de verwarming een graadje lager zetten en minder dierlijke producten consumeren. Kortom, veel acties die goed zijn voor het klimaat, dragen ook een steentje bij aan de vermindering van de stikstofuitstoot."
De inzenders krijgen allen antwoord op hun vraag of idee.

De ideeën zijn verzameld en worden voorgelegd tijdens de gebiedstafels. De gebiedstafels zijn gesprekken met verschillende groepen belanghebbenden waar minstens 1 à 2 personen vertegenwoordigd zijn. Tijdens deze gesprekken wil de provincie met de deelnemers het stikstofprobleem per regio ontrafelen en oplossingen zoeken. De eerste gebiedstafel start in Westzaan. In een later stadium volgt een aparte gebiedstafel voor het duingebied, waaronder het Noordhollands Duinreservaat en de Schoorlse Duinen.
Pin It
Bekeken: 922x