Doordat er (nog) geen spoedwet komt, behoudt Piet Bruinooge zijn verstrekkende bevoegdheden als voorzitter van Veiligheidsregio Noord-Holland Noord zeker tot oktober. "Een uitzonderlijke situatie", erkent Bruinooge. Doorgaans geldt een noodverordening, zoals in dit geval door opschaling naar GRIP-4, een paar dagen of weken. Niet een half jaar. Ook bekent hij zelf wel eens te balen van de coronamaatregelen.

Al lijkt het virus in de regio onder controle, Bruinooge benadrukt nog maar eens dat we er nog lang niet zijn. "Met het oog op de toekomst denk ik dat we moeten blijven samenwerken en onze eigen verantwoordelijkheid moeten nemen. Met het voorkomen van een tweede golf, beschermen we de kwetsbaren en steunen we het zorgpersoneel", vertelt hij tegenover mediapartner NH Nieuws. Woorden van deze strekking staan ook in de tussenrapportage die de voorzitter woensdag presenteerde en in de begeleidende brief.

Bruinooge heeft wel eens moeite met de maatregelen en hoopt dat het 'oude normaal' volgend jaar terugkeert. "Op Vaderdag kreeg ik de kleinkinderen op bezoek, maar dan kan opa niet knuffelen. Dat is toch wel een kwaliteit van leven waar we weer terug naar moeten. Feit blijft dat het virus nog steeds onder ons is. Gelukkig krijgt de samenleving steeds meer vrijheden terug. Dat hebben we samen voor elkaar gekregen door ons aan de maatregelen te houden."

De voorzitter kijkt met veel trots terug op de afgelopen maanden, vooral op het feit dat de regio weinig heeft moeten handhaven. Ondanks de toenemende onvrede over de coronamaatregelen, wil Bruinooge ook de komende maanden blijven regeren met 'zachte hand'.

"Veel inwoners hebben zich goed aan de maatregelen gehouden. Waar het niet goed ging, zijn mensen eerst aangesproken voordat er een boete werd uitgeschreven. Ik wil het gesprek blijven aangaan. Het is niet zo dat er straks op iedere hoek van de straat een agent staat - die middelen hebben we ook niet. We leven niet in een politiestaat. Zo zit de samenleving niet elkaar. " Over bewapende boa's hoeft de regio zich evenmin zorgen te maken. "Dan moeten die mensen eerst maar eens goed opgeleid worden."

Handhaving is in Noord-Holland Noord dan ook nooit het uitgangspunt geweest, aldus Bruinooge. "Het gaat erom dat we het virus indammen. Dat kan alleen als alle inwoners binnen de regio hun eigen verantwoordelijkheid nemen. Door ons aan de maatregelen te blijven houden. Laten we daar samen voor gaan."

Naast het vooropstellen van de veiligheid, heeft de voorzitter bij ieder besluit geprobeerd de medemenselijkheid te laten meewegen. Zo besloot hij om muziekoptredens bij verzorgingshuizen en erehagen bij uitvaarten na veel kritiek toch toe te laten. Bruinooge dat het ook zeker zware tijden zijn voor ondernemers als kleine kroegbazen, sekswerkers en coffeeshophouders. Toch blijven er voor de meesten hen beperkingen belden. 'Hot news' is dat sekswerkers weer onbeperkt aan de slag mogen.

Het meer betrekken van burgers in de corona-besluitvorming zou volgens de voorzitter niet haalbaar zijn: "We hebben afgesproken dat we tijdens een crisis eerst besluiten nemen en daarna verantwoording afleggen. Vanuit de overheid vragen we burgers ook mee te denken over de anderhalvemeter samenleving. We zitten nu met de horeca om tafel. Maar we kunnen niet bij iedere noodverordening burgers gaan raadplegen. Dat duurt te lang."
Pin It