"Opnieuw kunnen we een stap vooruit zetten in de corona-aanpak", laat Veiligheidsregio Noord-Holland Noord weten, nadat het kabinet de aangepaste maatregelen woensdag bekendmaakte. "We starten op 1 juli een nieuw hoofdstuk en gaan van een intelligente lockdown naar ruimte met regels. Algemene regels voor binnen en buiten. Die blijven nodig, want het coronavirus is zeker niet verdwenen."

De flinke versoepeling van de Noodverordening per 1 juli is mogelijk omdat er relatief nog maar weinig positieve coronatests zijn. "Het virus hebben we onder controle gekregen. We kunnen uitgebreid testen en intensief bron- en contactonderzoek doen", aldus de Rijksoverheid. "Zo zijn we in staat snel en gericht bij te sturen en verspreiding van het virus tegen te gaan, daar waar het virus oplaait."

De basisregels blijven van kracht, zoals 1,5 meter afstand tot elkaar houden, zoveel mogelijk thuiswerken, bij ziekte thuis blijven en je laten testen, vaak handen wassen en drukte zoveel mogelijk mijden. De maximale capaciteit voor binnenactiviteiten gaat van 30 naar 100 gasten per ruimte, maar die begrenzing mag eraf als aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan. Voor winkels, musea, bibliotheken en andere locaties met doorstroom van bezoekers geldt ook geen grens (meer).

Buitenactiviteiten worden begrensd op 250 bezoekers, tenzij aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan of er doorstroom van publiek is, zoals bij dierentuinen of pretparken. In de horeca wordt altijd gewerkt met een vaste zitplaats.

Beperkingen verdwijnen voor eigen autovervoer, al wordt wel geadviseerd mondkapjes te dragen als niet iedereen in hetzelfde huishouden zit. In het openbaar vervoer komen alle zitplekken weer beschikbaar. Een niet-medisch mondkapje blijft verplicht. Voor taxi's en groepsvervoer is reservering, een gezondheidscheck vooraf en een niet-medisch mondkapje nodig.

Kinderen onder 13 jaar kenden al geen beperkingen meer, dit geldt per 1 juli tot en met 17 jaar en oudere jeugd die middelbaar onderwijs volgt, behalve dat zij nog wel 1,5 meter afstand tot het onderwijspersoneel moeten houden. Na de vakantie mag al het onderwijs weer aan de gang.

Er waren al uitzonderingen op de 1,5 meter-regel, zoals in één huishouden, met contactberoepen of bij hulpbehoevenden en hun begeleiders. Daarbij komt dat sporters, acteurs en dansers binnen weer dichter tot elkaar mogen komen en officiële wedstrijden worden weer toegestaan. Zangkoren en zangensembles mogen weer repeteren en optreden.

Spreekkoren, hard meezingen of schreeuwen in groepsverband is nog niet toegestaan. Discotheken en nachtclubs blijven tot 1 september dicht. Tegen die tijd wordt geëvalueerd.

Het kabinet stelt dat zolang het virus er is, maar nog geen vaccin, mensen zich aan de algemene regels moeten houden. "Samen houden we vol. Want corona onder controle houden, dat kunnen we alleen samen."

Alle informatie op rijksoverheid.nl en ggdhollandsnoorden.nl.
Pin It