Op 11 maart werd het coronavirus door de World Health Organization (WHO) officieel als pandemie aangemerkt. Meteen de volgende dag hebben alle veiligheidsregio's opgeschaald naar GRIP-4. Daarmee is een groot aantal bevoegdheden in de crisisbeheersing overgedragen aan de regiovoorzitters. Voor Noord-Holland Noord is dat de Alkmaarse burgemeester Piet Bruinooge. Over de crisisperiode tot 1 juni heeft hij een tussenrapportage opgesteld en voorgelegd aan de gemeenteraden van de regio.

In de begeleidende brief schreef Piet Bruinooge onder andere: "Gelukkig lijkt het erop dat we het virus langzaam onder controle hebben, de ziekenhuizen de reguliere zorg weer oppakken en de samenleving steeds meer vrijheden terugkrijgt. Dat is wat wij samen voor elkaar hebben gekregen. Door ons samen aan de maatregelen te houden." Ook geeft hij complimenten aan de inwoners. "In Noord-Holland Noord zijn we uitgegaan van de eigen verantwoordelijkheid van onze inwoners en hebben we ingezet op positieve communicatie. Vele inwoners hebben zich ook goed aan de maatregelen gehouden."

Tot slot laat Bruinooge weten in zijn brief: “Toch zijn we er nog niet. We willen en moeten een tweede golf voorkomen. Daarom geef ik met dit document niet alleen rekenschap. Ik kijk ook vooruit. Dan zie ik dat wij moeten blijven samenwerken. Om dit virus onder controle te krijgen. Om te zorgen dat onze kwetsbaren veilig zijn. Om het zorgpersoneel niet in de kou te laten staan. Laten we daar samen voor gaan. Zorg goed voor elkaar. Blijf gezond.”

De tussenrapportage is online te vinden op publicaties.vrnhn.nl.
Pin It