Donderdagmiddag hebben wethouders uit Noord-Holland Noord aan een delegatie Tweede Kamerleden de ‘samenwerkingsafspraak regionale verstedelijkingsstrategie’ aangeboden. Er is een schreeuwend woningtekort in de regio. Doel van het akkoord is dan ook om snel en duurzaam meer bij te bouwen en de infrastructuur mee te laten ontwikkelen.

Het regionale akkoord komt voort uit de Woondeal die de 18 gemeenten in Noord-Holland Noord, De Woningmakers, Ontwikkelingsbedrijf NHN en de provincie willen gaan sluiten. De subregio Alkmaar-Hoorn stelt daarbinnen samenwerkingsafspraken met minister Ollongren voor. Dit gebied biedt bijzonder potentieel om - in aansluiting op de Metropool Regio Amsterdam - tot woningbouwversnelling te komen en wil daar snel mee aan de slag.

Noord–Holland Noord vraagt de minister om samenwerking en middelen om bestaande woningbouwlocaties bij OV-knooppunten goed te kunnen benutten. Daarbij staan drie doelen centraal: versnelling van de woningbouw in samenhang met mobiliteit, klimaatadaptatie, energietransitie en duurzame economische ontwikkeling, ten tweede de bundeling van publieke en private investeringskracht en expertise, o.a. om een realistische programmering in de tijd tot stand te brengen, en ten derde het faciliteren van het ‘daily urban system’ van de MRA en de lijn Amsterdam-Castricum-Alkmaar-Heerhugowaard-Hoorn.

Wethouders Paul Verbruggen (Alkmaar), Paul Slettenhaar (Castricum), Marjon van de Ven (Hoorn) en Jelle Beemsterboer (Schagen) benadrukten bij de Kamerleden het feit dat er geen nieuwe vervoers- of stedelijke structuren nodig zijn, maar wel verbeteringen en aanvullingen.

De afspraken voldoen aan de voorwaarden voor woningbouwontwikkeling die de minister in haar brief “Regie en keuzes in het nationaal omgevingsbeleid (NOVI)” op 23 april aan de Kamer verzond. In de afspraken is onder meer aandacht voor Regio Alkmaar-Hoorn, de financiële ondersteuning bij de onrendabele top bij woningbouw, bijvoorbeeld via bovenwijkse voorzieningen, het bundelen van ruimtelijke ontwikkelingen nabij OV-knooppunten, een veilig fietsnetwerk, het vergemakkelijken van de ketenreis, versterking van de spoorverbindingen en instandhouding van de IC-stations. Ook is in het bijzonder aandacht gevraagd voor tunnels onder het spoor om meer en snellere treinen te kunnen laten rijden.
Pin It