Na 150 jaar wordt een Egmonds liefdadigheidsfonds opgeheven. Notabelen van het dorp Egmond aan Zee richtten het fonds in 1870 op om behoeftige inwoners van het dorp te ondersteunen. Het bestuur van de Vereniging Liefdadigheid naar Vermogen stopt er nu mee wegens gebrek aan rentebaten. Het resterende kapitaal van bijna 10.000 euro is geschonken aan stichting De Zeedistel die straks een hospice gaat exploiteren in Egmond aan Zee.

Aanleiding voor de oprichting van het fonds in 1870 was een typhusepidemie. Die stortte vele toch al arme gezinnen in diepe ellende. Het Typhusfonds probeerde de ergste nood te lenigen. Op 19 september 1894 werd het fonds omgedoopt tot Vereniging Liefdadigheid naar Vermogen, naar voorbeeld van armenfondsen elders in het land. In het bestuur van de vereniging zaten doorgaans vooraanstaande ingezetenen, zoals de burgemeester, de pastoor en de dominee.

In verslagen van de jaarlijkse bestuursvergaderingen vanaf 1896 valt te lezen dat de ondersteuning aanvankelijk veelal bestond uit het verstrekken van melk, room, eieren of brandstof. Naarmate de welvaart onder de Egmondse bevolking steeg, veranderde ook de ondersteuning. Het gaat dan incidenteel om de aanschaf van huishoudelijke apparatuur. Nog later wordt jaarlijks een gift aan een maatschappelijke organisatie in het dorp gegeven.

De ondersteuning en de giften werden normaliter betaald uit de rente van het kapitaal waarover de vereniging beschikte. Doordat het aanhouden van een bankrekening de laatste jaren meer kost dan het opbrengt, besloot het bestuur om de vereniging na 150 jaar op te heffen.
Pin It