Gemeenteraden hebben moeite met het open karakter van de herstelfondsen die colleges van burgemeester en wethouders tijdens het dieptepunt van de coronacrisis in het leven riepen. Gelijktijdig met Langedijk was ook in de Bergense raad de roep te horen voor duidelijke criteria waaraan de 300.000 euro mag worden besteed die in het fonds wordt gestort.

Danny Zwart van het CDA diende donderdagavond een motie in met die strekking. Het CDA wil duidelijke kaders. Zijn motie bevat een waslijst aan voorwaarden en criteria voor verdeling van het geld en de hulp. Zo vindt het CDA dat gekeken moet worden of de aanvraag wel de lokale gemeenschap of economie ten goede komt.

Ook zijn er zorgen of het geld wel evenwichtig over de kernen van de gemeente verdeeld zou worden. En alleen als mensen uit de kernen betrokken worden bij de maatregelen, mag het fonds daarvoor worden aangesproken. Volgens CDA'er Zwart gaat het erom dat duidelijke kaders worden gesteld om teleurstelling en het gevoel van willekeur te voorkomen. Zonder duidelijke criteria zijn besluiten niet goed uit te leggen.

Gemeentebelangen, PvdA, Kies Lokaal en D66 konden zich er wel in vinden. De partijen schaarden ze zich achter het idee dat moet worden gekeken of zo’n initiatief uitvoerbaar is. Bovendien was er steun om erop te letten of de balans tussen leefbaarheid en economie niet onnodig wordt verstoord en of de veiligheid en volksgezondheid niet in gevaar komt.

Maar van de VVD en GroenLinks was er nog geen steun. De kersverse VVD-fractievoorzitter Meis de Jongh vond de motie ’sympathiek’, maar meende dat eerst een discussie daarover moet plaatsvinden. Het herstelfonds staat pas volgende week op de agenda van de Algemene Raadscommissie. Dat gold ook voor een andere motie van Gemeentebelangen en CDA om het uitstel van inning van toeristen- en precariobelasting, huur, bouwleges en marktgelden te verlengen tot 1 oktober. Nu zou dat 1 juli verlopen.

De initiatiefnemers moesten zich daarbij neerleggen, ook al omdat voor hun moties nog net geen meerderheid leek te zijn. 4 juni gaat de discussie verder.
Pin It