De kogel is nu dan toch echt door de kerk voor het oude Dintra-gebouw aan de Kooimeerlaan in Alkmaar. Nadat eerder de raadscommissie Ruimte zich al positief uitte over de realisatie van een complex met 58 woningen waarvan 30 procent sociaal , is nu ook de gemeenteraad akkoord.

Om de laatste bezwaarmakers aan de overkant van de weg tegemoet te komen opperden wethouder Christiaan Braak en ontwikkelaar Vastesteen groen bij de entree, het schrappen van twee geplande parkeerplaatsen en een aanpassing van de straat, maar in ieder geval die laatste twee aanpassingen werden weggestemd middels een motie van de VVD, die had geconstateerd dat het plan zonder deze aanpassingen op een meerderheid van stemmen kon rekenen. Bovendien zou er dan elders groen moest verdwijnen voor twee parkeerplekken, zodat er niet een te hoge parkeerdruk in de buurt ontstond. Dit was een ander bezwaar van omwonenden.

De raad probeert vanwege een schreeuwend woningtekort vaart achter de Alkmaarse woningbouw te zetten en het Dintra-project is onderdeel van. Maar onder druk van 77 omwonenden werd in 2018 een omgevingsvergunning teruggedraaid en mocht Vastesteen geen verkort traject meer bewandelden. Als concessie werden niet twee nieuwe bouwlagen gepland maar slechts eentje, getrapt.

Een aantal overburen vond het plan echter nog steeds te massaal en een van hen protesteerde tegen het plan om een tijdelijke, vervangende zendmast naast het gebouw te plaatsen. Ondertussen verpauperde het pand, was er al een paar keer ingebroken en ook nog eens een keer een brand gesticht, die bij toeval was ontdekt door de eigenaar.
Pin It