Wordt Schoorl in 2050 nu het droogste plekje van Nederland of niet? Een klimaatstresstest van de provincie Noord-Holland ziet hier geen risico's van droogte. Daarentegen waarschuwt de Klimaateffectatlas, met daarin de toekomstverwachtingen van het KNMI, wel voor de gevolgen. Over dit laatste berichtten Duinstreek Centraal en mediapartner NH Nieuws eerder deze week.

In de Klimaateffectatlas van het KNMI verwachten weerkundigen dat de omgeving Schoorl, met de Schoorlse Duinen en de graslanden van de Harger- en Pettemerpolder, in 2050 tot de droogste gebieden van Nederland zal behoren. Er valt overal over het hele jaar wel wat meer regen dan nu, maar het is te weinig om bodemdaling en bodemschade af te remmen. Het KNMI heeft het over een tekort aan neerslag van 270 tot 310 mm per jaar. Nu is in heel Noord-Holland al een tekort van 180 tot 240 mm, bij Schoorl meer dan elders.

Ook de rest van Noord-Holland moet vrezen dat het tekort aan neerslag dan 50% meer zal zijn dan nu. Minder neerslag leidt onder andere tot lagere grondwaterstanden, verzilting en bodemdaling met onomkeerbare schade als gevolg, aldus het KNMI.

Maar volgens de klimaatstresstest van de provincie Noord-Holland is droogte in deze regio geen risico. Want het grondwater gaat stijgen door een stijgende zeespiegel en een dalende bodem. De Schoorlse duinen worden daardoor per saldo natter.

Volgens woordvoerder Wendy Dallinga bedoelt de provincie met droogte een tekort aan water, ongeacht of dat zoet of zout is. Het KNMI benoemt de droogte wél als probleem, omdat het grondwater daardoor brakker wordt en de natuur dat gaat merken. Dat valt als schade aan te merken.

De onderzoekers van de provincie zien droogte niet als algemeen risico, verzilting wel. Ze beamen dat in de toekomst te weinig regen zal vallen om verdere verzilting te stoppen. Volgens hen floreren de graslanden van de Harger- en Pettemerpolder juist onder brakke omstandigheden. Zij zien daar in de toekomst geen verandering in verzilting als gevolg van klimaatverandering. Waarom het KNMI dan vindt dat rond 2050 wel ongeveer 3 centimeter meer neerslag nodig is rond Schoorl, wordt nergens duidelijk.

Het totale gebied Noord-Kennemerland-binnenduinrand wordt in de klimaatstresstest van de provincie gekenmerkt door melkveehouderij (grasland) en hier en daar bollenteelt. Periodieke droogte wordt een bedreiging voor de grasopbrengst, evenals meer warme en tropische dagen. Hitte kan bij koeien leiden tot verminderde melkproductie en extra gezondheidsproblemen. Verzilting ziet de provincie in deze regio vooral een bedreiging voor de bollenteelt, net als wateroverlast vanaf oktober tot begin juli.
Pin It