Woensdag meldde het RIVM één nieuwe ziekenhuisopname vanuit regio Alkmaar in verband met het coronavirus. Het gaat om een inwoner van Heerhugowaard. Het aantal inwoners dat vanuit deze gemeente opgenomen is (geweest) komt op 24 uit. Alkmaar blijft op 48 meldingen, Langedijk en Bergen op 16 en Heiloo op 9.

In Alkmaar zijn nu totaal 177 besmettingen met covid-19 geconstateerd, in Heerhugowaard 96, in Langedijk 38, in Bergen 47 en in Heiloo 39. Vanuit het hele land kreeg het RIVM 1.061 nieuwe meldingen, wat het totaal aantal bekende coronapatiënten op 29.214 brengt.

Daarnaast steeg het aantal gemelde ziekenhuisopnames nationaal met 182 naar 9.309. De dalende trend maakt daarmee een paar dagen pas op de plaats. Na relatief weinig meldingen van covid-19 gerelateerde sterfgevallen tijdens het paasweekend, lag het aantal woensdag op 188 en vandaag op 181, waardoor het totaal op 3.315 uitkomt. Een flauwe dalende trend blijft over.

Van de patiënten in het ziekenhuis opgenomen (geweest) is 61,9 procent man en van de overleden covid-19 patiënten is 59,7 procent man. Van de overleden patiënten had zeker 68,2 procent een andere aandoening of was zwanger. Dat percentage ligt waarschijnlijk hoger, aangezien er in 22,4 procent van de gevallen geen vermelding was.

Pin It