AZ heeft via de eigen website de resultaten van het onderzoek naar het instorten van het dak van het AFAS Stadion bekend gemaakt. “Het is fijn dat Royal Haskoning DHV de oorzaak van het gedeeltelijk instorten van het dak zo zorgvuldig heeft onderzocht”, reageert AZ’s Algemeen Directeur Robert Eenhoorn in het eigen bericht. “We zijn nog altijd ongelofelijk blij dat het stadion leeg was toen de instorting plaatsvond, waardoor er geen gewonden zijn gevallen.”

Dat dit zeker had kunnen gebeuren blijkt uit de conclusies van het onderzoeksbureau, waarin staat dat de constructie al veel eerder verzwakt raakte. "Er is al rond het moment van oplevering een scheur ontstaan in de bovenverbinding van vakwerkligger 40, waarschijnlijk bij de storm in januari 2007. Deze scheur is ontstaan omdat de lassen te dun zijn uitgevoerd.", zo is in het rapport te lezen. De capaciteit van de verbinding zou door de te dunne lassen zijn gehalveerd. Het dak is uiteindelijk ingestort door neerwaartse windbelasting waarop het dak niet (langer) was berekend.

Nu de oorzaak van de instorting bekend is kan ook gekeken worden waar de verantwoording ligt of hoort te liggen. Sinds maart van dit jaar ligt die deze volledig bij AZ. Burgemeester Bruinooge plaatste voorheen namens de gemeente elk jaar zijn handtekening onder een Veiligheidsverklaring, zonder dat de gemeente zelf onderzocht had of het stadion wel echt veilig was. Niet zo vreemd omdat de gemeente zelf niet mag keuren, dat is alleen gedaan bij de aanvraag van de bouwvergunning in 2006.

Bruinooge zette dus, net als veel andere burgemeesters, zijn handtekening in de overtuiging dat als de constructie in 2006 veilig was, dat nu nog steeds zo zou zijn. Nu is dus gebleken dat het dak één jaar later al niet langer aan de eisen voldeed. De vraag is of de verantwoordelijkheid bij AZ, in wiens opdracht de bouw en de inspecties plaatsvonden, thuishoort. Het is duidelijk dat er niet alleen fouten zijn gemaakt bij het ontwerpen maar ook bij de bouw en, wellicht nog ernstiger, dat de tussentijdse inspecties ernstig tekort zijn geschoten.
Pin It